2nd Akita Club Winner Show

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε και σας προσκαλούμε στην 2η Ειδική Έκθεση Μορφολογίας για Ακίτα στην Ελλάδα. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  10 Απριλιου 2022 στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της διεθνούς έκθεσης στα πλαίσια της διοργάνωσης Discover Dogs

Χάρτης Τοποθεσίας

  Akita Club of Greece  invites you to our 2nd Club Show and Seminar in Greece. The show will take place on Sundday April 10th, 2022 in Thessaloniki under honorable  Mr. Suta Nedim From Bosnia and Herzegovina

Κριτής ο αξιότιμος και έμπειρος εκτροφέας  Mr Nedim Suta από την Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ωρα έναρξης έκθεσης : 13:00

Κόστος συμμετοχής:

1ος σκύλος - 30 Ευρώ
2ος σκύλος - 25 Ευρώ
3ος σκύλος και πάνω - 20 Ευρώ

Κατηγορίες κουταβιών 15 Ευρώ

Λογ/μος ΙΒΑΝ Τράπεζα Πειραιώς:  GR12 0171 9010 0069 0113 9578 677
Δικαιούχος : Ομιλος Ακίτα Ελλάδος

Δηλώσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 3 Απριλίου 2022

Δήλωση Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια τυχόν χρειαστείτε , μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: +30 6934576795 (κ.Γεώργιος Δίπλας)
FB: https://www.facebook.com/AkitaClubOfGreece/

 

Show will take place at "Thessaloniki International Exhibition" during the  Discover Dogs Fair , (Map Link)

Dog show starts at : 13:00

Registration Fee:

1st dog - 30 Euro
2nd dog - 25 Euro
3rd dog or more - 20 Euro

Puppies 15 Euro

Piraeus Bank Account Number (IBAN) : GR12 0171 9010 0069 0113 9578 677
Acc. Beneficiary : Akita Club of Greece
SWIFT Address: PIRBGRAA

Registrations Accepted until Αpril 3rd , 2022.

Registration Form

For any information you may need or assistance with your registration you may contact:

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Tel: +30 6934576795 (Mr. Georgios Diplas)
FB: https://www.facebook.com/AkitaClubOfGreece/


Nedim SutaHello everyone, here are some words about our Judge:

Nedim  Šuta was born in 1986 in Bosnia and Herzegovina. He graduated from the Faculty of Science, Biology Department, majoring in Genetics, at the University of Sarajevo. He was honoured with a Gold Badge and in 2010 he started working as a Teaching Assistant for the courses Ethology and General Animal Physiology. In 2011, he completed his master’s degree at the same Faculty, majoring in Microbiology, gaining the degree of MSc of Biology. In 2013, in Ontario, Canada, he successfully completed his specialization programme in behaviour of dogs and cats and gained the title Dog Behaviour Specialist. In 2014, he started his doctoral studies at the University of Sarajevo in the field of phylogeny of dogs. He successfully defended his doctoral dissertation project in 2015 and attained a PhD in natural sciences. The title of his doctoral thesis was “Biosystematic, phylogenetic and breed characteristics of American Akita and Samoyed, subspecies Canis lupus familiarisLinnaeus, 1758 (Carnivora, Canidae)“. He become doctor of science 2018. Currently, he is on possition Assistant Professor in the field of zoology and functional biology at the University of Sarajevo. He is fluent in English. Nedim Suta is the author of 20 scientific papers and 3 books in the field of evolution and genetics of dogs.

He is a judge of 1st, 2nd , 3rd , 4th , 5th, 6th 8th , 9th and 10th FCI group and Bis Judge. He has been a judge in international, national and special shows all over the world. He owns Dr Wolf Kennel of American Akitas, Shibainu, whose dogs continuously achieve remarkable results.

 • Bibliografy
 • Dizdarević, A., Rizvanović, A., Mahmutović, I., Škrijelj, R., Dostić, A., Šuta, N., Šunje, E., Jamak, H., &Spahić, M. (2008). EvaluacijaprimjeneBolonjskogprocesanaPrirodno-matematičkomfakultetu u Sarajevu. Proceedings-University of Sarajevo, 2, 217-229. (CEEOL).
 • Korjenić, E., Delić, O., Džano A., &Šuta, N. (2009). Diet structure of species Tetraourogallus Linnaeus,1758 on mountain complex of Bjelašnica and Igman. Poljoprivredno-prehranbenifakultet Sarajevo, 20, 111-116. Proceedings 20th Scientific- exspert conference on agriculture and food in industy, Neum
 • Korjenić, E., Džano A., &Šuta, N. (2009). PopulacijeribarijekePožarne. Veterinaria 58 (1-2), 55-62, Sarajevo
 • Korjenić, E., Džano A., &Šuta, N. (2009). Brojnostpopulacijedivokoze - Rupicaprarupicapra (Linnaeus, 1758) u planinskomkompleksu Dive Grabovice. Veterinaria58 (1-2), 77-81, Sarajevo
 • Šuta, N. (2011). Kinološkikoncepti, pravila i preporuke.PrilozifauniBosne i Hercegovine,7,22-29.
 • Šuta, N.,Kadrispahić, A., Islamović, A., &Lelo, S. (2013). Rasprostranjenost i brojnostvuka, Canis lupus Linnaeus, 1758 (Mammalia, Carnivora), u Bosni i Hercegovinipremapodacimačasopisa „Lovački list“ PrilozifauniBosne i Hercegovine, 9, 73-80.
 • Šuta, N., Degirmendžić, B., Nukić, B., Mujanović, S., &Lelo, S. (2015). Brojnostlokalnepopulacijekonja, Equuscaballus Linnaeus, 1758 (Mammalia: Perissodactyla), nalokalitetuBorovaglava, planinaCincar. PrilozifauniBosne i Hercegovine, 11, 61-67.
 • Šuta, N.,Degirmendžić, B., Nukić, B., Mujanović, S., Imamović, A., &Lelo, S. (2015). Brojnostlokalnepopulacijepasalutalica, Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 (Mammalia: Carnivora), urbanogpodručjaTuzle. PrilozifauniBosne i Hercegovine, 11, 69-77.
 • Šuta, N., Hrnjić, A., & Banda, A. (2015). Natural Resources Management in Tourism: Dimensions and Impact of Tourist Offer in the Southeastern Europe National Parks. Springer International Publishing,537-562.
 • Šuta, N.,Pekić, M., Nukić, B., Degirmendžić, B., Mujanović, S., &Lelo, S. (2015). Preliminarnaistraživanja pH vrijednostikrvikodrazličitih rasa pasa, Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 (Carnivora: Canidae). PrilozifauniBosne i Hercegovine, 11, 79-86.
 • Pilav- Velić, A., Šuta, N., &Hrnjić, A. (2015). EcoSmart Energy and Health Care Promotion in Senior Tourism. Proceedings of ENTRENOVA 2015 - ENTerpriseREsearchInNOVAtion Conference in Kotor, Montenegro, 1, 497-504.
 • Mitrašinović-Brulić, M.,&Šuta, N. (2015). Comparative analysis of the haematological and biochemical blood parameters of selected breeds of Canis lupusfamiliaris Linnaeus, 1758 (Carnivora: Canidae) species.Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo, 60, 87-101.
 • Šuta, N.&Mitrašinović-Brulić, M. (2016). Comparative analysis of platelet count (PLT) of the selected breeds, Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 (Carnivora: Canidae), with reference to the platelet stability of Polar breeds that grew up in the southern Hemisphere.Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo, 61, 119-129.
 • Mitrašinović-Brulić, M.,Škrijelj, R., &Šuta, N. (2016).Hematological status of zander Stizostedionlucioperca Linnaeus, 1758 from hydro reservoirs Modrac in seasonal aspect.Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo, 61, 131-143.
 • Čorbo, A., Šuta, N.,&Lelo, S. (2019).PROCJENA BROJNOSTI NAPUŠTENIH PASA, Canisfamiliaris Linnaeus, 1758 (Mammalia: Carnivora: Canidae), NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO.PrilozifauniBosne i Hercegovine, 15, 17-23.
 • Šuta, N.,&Lelo, S. (2019).ELEMENTARNE BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE VRSTE Canis lupus Linnaeus, 1758 (Mammalia: Carnivora: Canidae).PrilozifauniBosne i Hercegovine, 15, 95-104.