Διοικητική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


(α) Αντζελίνα Κουτσούγερα  (Πρόεδρος)
(β) Χρήστος Ιωάννου  (Αντιπρόεδρος)
(γ) Ιωάννης Συράκης  (Γεν.Γραμματέας)
(δ) Δέσποινα Μισαηλίδου  (Ταμίας)
(ε) - (Μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος : -


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(α) Διονύσης Μοσχόπουλος
(β) Φωτεινή Τσαγκρασούλη


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μάνος ΜατσάκηςΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Νικόλαος Βαζάκας  
2.    Αντζελίνα Κουτσουγερα
3.    Βλάσσης Τζίρας
4.    Χρήστος Ιωάννου   
5.    Σωκράτης Γασπαρινάτος  
6.    Γεώργιος Πεχλιβανίδης  
7.    Ζωή Τσαφούλια   
8.    Αντώνιος  Κατσαούνος
9.    Γιώργος Τρουμπούκης
10.    Μάνος Ματσάκης   
11.    Ιωάννης  Γραικούσης   
12.    Χρήστος Καπούλας  
13.    Αργύρης Μίχας
14.    Κυριάκος Κυριακίδης  
15.    Μιχαήλ Σφακιανάκης  
16.    Νικόλαος Κεραμίδας   
17.    Φωτεινή Τσαγκρασούλη  
18.    Βασίλης Κυρίτσης
19.    Ιωάννης Μαυρίδης  
20.    Μάνος Πολυκράτης  
21.    Ευρυδίκη Καταβέλη
22.    Διονύσιος Μοσχοπουλος