Διοικητική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


(α) Νικόλαος Βαζάκας  (Πρόεδρος)
(β) Αντζελίνα Κουτσούγερα  (Αντιπρόεδρος)
(γ) Βλάσης Τζίρας  (Γεν.Γραμματέας)
(δ) Χρήστος Ιωάννου  (Ταμίας)
(ε) Σωκράτης Γασπαρινάτος (Μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος : Ευρυδίκη Καταβέλη


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(α) Χρήστος Καπούλας
(β) Γιώργος Πεχλιβανίδης
(γ) Αντώνιος Κατσαούνος


ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Νικόλαος Βαζάκας  
2.    Αντζελίνα Κουτσουγερα
3.    Βλάσσης Τζίρας
4.    Χρήστος Ιωάννου   
5.    Σωκράτης Γασπαρινάτος  
6.    Γεώργιος Πεχλιβανίδης  
7.    Ζωή Τσαφούλια   
8.    Αντώνιος  Κατσαούνος
9.    Γιώργος Τρουμπούκης
10.    Μάνος Ματσάκης   
11.    Ιωάννης  Γραικούσης   
12.    Χρήστος Καπούλας  
13.    Αργύρης Μίχας
14.    Κυριάκος Κυριακίδης  
15.    Μιχαήλ Σφακιανάκης  
16.    Νικόλαος Κεραμίδας   
17.    Φωτεινή Τσαγκρασούλη  
18.    Βασίλης Κυρίτσης
19.    Ιωάννης Μαυρίδης  
20.    Μάνος Πολυκράτης  
21.    Ευρυδίκη Καταβέλη
22.    Διονύσιος Μοσχοπουλος